Wat betekent de overgang van OSO naar het OSR voor het bestuur?

OSO maakt sinds 15 augustus 2022 gebruik van het OSR. Door met OSO ook gebruik te maken van het OSR heeft u een beter overzicht over al uw mandaten voor verschillende diensten. Wat de overgang voor u betekent leest u in deze mail.

Wat betekent de overgang voor u?
De Mijn OSO pagina en het OSO emailadres vervallen. Hiermee vervallen ook een aantal functionaliteiten. Hieronder staat toegelicht wat de nieuwe situatie zal zijn:

 • Mandaten worden automatisch overgenomen vanuit OSO
  De actieve* aanleverpunten zoals nu in Mijn OSO inzichtelijk zijn, worden als uitgangspunt genomen voor het invoeren van uw mandaten voor OSO in het OSR. Hier hoeft u niks voor te doen! Wel raden wij aan om in het nieuwe schooljaar uw mandaten in het OSR te laten controleren en waar nodig aan te passen. Ook als u wijzigingen wilt aanbrengen omdat u bijvoorbeeld een nieuw administratiesysteem gebruikt, gebeurt dit vanaf augustus in het OSR.Let op! Om in te loggen in het OSR heeft u rechten ‘OSR toegang’ nodig. Neem hiervoor contact op met de machtigingsbeheerder van Mijn DUO of eHerkenning binnen uw onderwijsinstelling.
 • Nieuwe OSO overeenkomsten ondertekent u digitaal
  Uw afgesloten overeenkomsten blijven uiteraard bestaan. Indien u een nieuwe OSO overeenkomst wilt afsluiten, of in de toekomst uw overeenkomst wilt uitbreiden met OSO voor Samenwerkingsverbanden kunt u een mail sturen naar support@kennisnet.nl. U ontvangt de OSO overeenkomst via een digitaal ondertekenproces. Net zoals u van Kennisnet gewend bent bij diensten zoals Entree of Nummervoorziening.
 • Schoolinformatie ontvangen wij automatisch
  Dit betekent dat u deze informatie niet meer zelf hoeft bij te houden. Het OSR ontvangt de scholen die bij uw bestuur horen automatisch uit RIO (onderdeel Onderwijs erkenningen). Zorg er dus te allen tijde voor dat bij RIO de informatie correct is.
 • Bij vragen neemt u contact op met de Kennisnet Support
  Het bestaande OSO emailadres (servicedesk@oso-od.nl) vervalt. Met al uw vragen kunt u nog steeds terecht bij onze support, maar nu via het algemene e-mailadres: support@kennisnet.nl en telefonisch via 0800 321 22 33

Let op, bovenstaande gaat in vanaf 15 augustus 2022. De verandering staat los van het gebruik van OSO in uw (leerling)administratiesysteem.

Veranderingen in uw organisatie?
Bij veranderingen in uw organisatie is het extra belangrijk om te controleren of de gebruikte overeenkomst nog geldig is en de mandaten in het OSR goed staan. Mogelijk is er nog contact nodig met uw leverancier voor de juiste inrichting.

Aandachtspunt mandateren in OSR: OSO bestaat uit twee diensten
In het OSR is OSO opgesplitst in twee aparte diensten:

 • OSO Overstap (OSO OV), ten behoeve van mandaten in het kader van de overstap van leerlingen.
 • OSO Samenwerkingsverbanden (OSO SWV), ten behoeve van mandaten in het kader van ondersteuningsaanvragen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Denk o.a. aan aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaring speciaal- of praktijkonderwijs.

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben over het overgangsproces. Neemt u bij vragen zeker contact op met de Kennisnet Support: support@kennisnet.nl en 0800 321 22 33.

Met vriendelijke groet,
Het OSO team

* Actieve aanleverpunten zijn de aanleverpunten van scholen die het aansluitproces hebben doorlopen. Scholen die nog niet zijn aangesloten op OSO worden in deze migratie niet meegenomen. Zij dienen – indien OSO te willen gebruiken – in het OSR een mandaat af te geven.