Overstapservice Onderwijs (OSO)

Stapt een leerling in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs over naar een andere school? Dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling nodig. Met OSO kunnen scholen dit overstapdossier veilig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Wat doet OSO voor scholen in het po en vo?

  • De overdracht van de leerlinggegevens kan met OSO eenvoudig en snel. Het overstapdossier kan daarna worden ingelezen in het eigen leerlingadministratiesysteem.
  • OSO werkt volgens wettelijke richtlijnen. Zo weet je als school zeker dat de privacy van je leerlingen wordt gewaarborgd. De andere school ontvangt een overstapdossier met alleen wettelijk toegestane informatie.
  • OSO controleert beide scholen, zodat het dossier bij de juiste school terecht komt. Ook zorgt OSO voor een beveiligde verbinding tussen scholen als een overstapdossier digitaal wordt uitgewisseld.

Van en voor de scholen
OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Kennisnet zorgt voor de uitvoering van OSO en werkt daarbij nauw samen met de Vereniging Digitaal Onderwijs Dienstverleners (VDOD) en de scholen.

Interactieve kaart met
OSO gekwalificeerde scholen

Schermafbeelding 2014-04-01 om 10.30.47

OSO is een dienst van:

logo-voraad

logos-PO

Uitgevoerd door:


ken logo paars