Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) dragen scholen het OSO-dossier digitaal veilig en snel over. De privacy van leerlingen is daarmee meteen goed geregeld.

Privacy

Privacy gewaarborgd

OSO werkt volgens wettelijke richtlijnen. Met OSO weet u zeker dat u alleen wettelijk toegestane informatie doorstuurt. Ook zorgt OSO ervoor dat een OSO-dossier alleen via een beveiligde verbinding tussen de juiste scholen/systemen wordt overgedragen.

Lees meer over OSO en privacy

Alle scholen kunnen met OSO werken

Alle scholen in het po en vo kunnen werken met OSO. Dat levert tijdwinst op bij de overdracht van leerlinggegevens. Overtypen van papieren dossiers is niet meer nodig.

Aangesloten scholen
Administratiesystemen

Administratiesystemen werken met OSO

Voor een gemakkelijke en veilige overdracht van leerlinggegevens gebruiken de meeste (leerling)administratiesystemen OSO.

Bekijk welke administratiesystemen werken met OSO

Transparantie voor de school

OSO werkt met een standaard set leerlinggegevens (OKR) die aan een andere school of een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt overgedragen. Zo is direct duidelijk welke gegevens van leerlingen naar een andere school gaan.

Lees meer over de OSO-dossiers

Overstapdossier
Servicedesk

Vragen over OSO?

Wil uw school gebruikmaken van OSO, maar heeft uw bestuur nog geen overeenkomst? Hiervoor kunt u terecht bij de Servicedesk van OSO. Gebruikt u OSO al en heeft u een vraag? Dan helpt de leverancier van uw (leerling)administratiesysteem u verder.

Waarmee kunnen we u helpen?