Wanneer je school is aangesloten op OSO, kan je via OSO snel en veilig OSO-dossiers (OKR) uitwisselen met andere scholen of Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Waar moet je op letten als je met OSO gaat werken? Enkele belangrijke aandachtspunten en tips op een rij.

OSO in jouw administratiesysteem

Je school is nu technisch in staat om via OSO OSO-dossiers uit te wisselen. Wil je weten hoe OSO werkt in je administratiesysteem? Hoe je een OSO-dossier klaar moet zetten of kunt ophalen? Voor al deze vragen kun je terecht bij de helpdesk van je administratiesysteem. Je kan ook informeren bij het samenwerkingsverband of povo-overleg. Soms bieden zij een scholing of training aan over het gebruik van OSO.

Bekijk de contactgegevens van jouw administratiesysteem

Leerlinggegevens bijhouden

Als je leerlinggegevens digitaal wilt overdragen, is het nauwkeurig bijhouden van de gegevens in het administratiesysteem essentieel. Het OSO-dossier (OKR) bevat een standaard set van leerlinggegevens. Op deze manier krijgt de nieuwe school of het samenwerkingsverband de beschikking over voldoende en actuele gegevens van de leerlingen.

Lees meer over de OSO-dossiers

Afspraken over de POVO-uitwisseling in de regio

OSO doe je niet alleen, maar in samenwerking met andere scholen in de regio. Om OSO efficiënt te kunnen gebruiken, moet je weten of- en welke afspraken er rondom de POVO-uitwisseling van leerlinggegevens zijn. Zo moet je bijvoorbeeld weten wanneer je de overstapdossiers moet klaarzetten en of er aanvullende gegevens nodig zijn.

Lees welke afspraken in de regio gemaakt moeten worden

OSO voor de uitwisseling Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Je kan OSO ook gebruiken bij de overdracht van leerlinggegevens die relevant zijn voor ondersteuningsaanvragen bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV PaO).

Bekijk wat je moet doen om van deze uitwisseling gebruik te maken

Aangesloten scholen op OSO

Om via OSO leerlinggegevens uit te wisselen, moeten scholen zijn aangesloten op OSO.

Bekijk welke scholen via OSO kunnen uitwisselen