De PO-Raad en VO-raad, Kennisnet en de leveranciers zorgen dat OSO werkt, vernieuwt en aansluit bij de vraag van de scholen. Hier lees je de rol van deze partners.

PO-Raad en VO-raad

De PO-Raad en de VO-raad vertegenwoordigen de belangen van de scholen. Zij inventariseren de wensen en behoeften van de scholen en besluiten over nieuwe ontwikkelingen binnen OSO. De raden zijn eindverantwoordelijk voor OSO.

Kennisnet

Het beheer en vernieuwen van OSO wordt gedaan door Kennisnet. Zij doet dit door partners en scholen bij elkaar te brengen, technische ontwikkeling aan te sturen en leveranciers te ondersteunen. Via de Servicedesk van Kennisnet krijgen scholen hulp bij het aansluiten. De samenwerkingsverbanden kunnen bij Kennisnet terecht voor advies over OSO binnen de regio.

De leveranciers

De leveranciers zijn vertegenwoordigd via de Vereniging Digitaal Onderwijs Dienstverleners (VDOD). Zij denkt mee over de vernieuwing van OSO en zorgt dat de (leerling)administratiesystemen kunnen werken met de nieuwste versie van OSO. Voor hulp bij het gebruik van OSO, kunnen scholen terecht bij de helpdesk van hun leveranciers.