Duizenden leerlingen stappen elk jaar over naar een nieuwe school, in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben gegevens over de nieuwe leerlingen nodig. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben moeten gegevens worden uitgewisseld met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Met OSO is een veilige en snelle digitale overdracht van de leerlinggegevens zo geregeld.

Hoe werkt OSO voor scholen in het po en vo?

Scholen zetten het OSO-dossier van een leerling klaar in het eigen (leerling)administratiesysteem. Als de (nieuwe) school het OSO-dossier opvraagt, controleert OSO beide scholen, zodat het dossier bij de juiste school terecht komt. OSO zorgt voor een beveiligde verbinding tussen scholen, als het OSO-dossier wordt uitgewisseld. OSO controleert ook de administratiesystemen die de scholen gebruiken voor de uitwisseling.

Lees meer over hoe OSO werkt

OSO werkt volgens wettelijke richtlijnen

De nieuwe school of het SWV PaO ontvangt het OSO-dossier met alleen wettelijk toegestane informatie. Zo weet u als school zeker dat de privacy van uw leerlingen wordt gewaarborgd.

Lees meer over privacy en beveiliging

Transparantie voor de school

OSO werkt met een standaard set leerlinggegevens die aan een andere school of een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt overgedragen. Zo is direct duidelijk welke gegevens van de leerling wordt uitgewisseld.

Lees meer over de OSO-dossiers

OSO is van en voor scholen in het po en vo

OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad en wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kennisnet zorgt voor de uitvoering van OSO en werkt daarbij nauw samen met de Vereniging Digitaal Onderwijs Dienstverleners (VDOD) en de scholen.

Lees meer over de partners van OSO