Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Dit betekent onder andere dat we bij de ontwikkeling en beheer van onze diensten, zoals de Entree Federatie en de Overstap Service Onderwijs (OSO), informatiebeveiliging goed hebben geregeld. En dat gegevens die ermee worden verwerkt goed zijn beschermd.

Heeft u vragen of opmerkingen die te maken hebben met informatiebeveiliging? Stuur een mail aan het team.