In het kader van de overstap van leerlingen en bij ondersteuningsaanvragen bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, dienen leerlinggegevens veilig te worden uitgewisseld middels een OSO-dossier. Over welke gegevens u hiervoor uitwisselt, zijn afspraken gemaakt in de OSO-standaard.

Het overstapdossier

Het overstapdossier van OSO gebruikt u wanneer u leerlinggegevens wilt overdragen ten behoeve van de overstap van de leerling. Dit kan zijn wanneer een leerling verhuist van de ene school naar de andere school, of de overstap maakt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Lees hier welke gegevens in het OSO-overstapdossier zitten

Het aanvraag SWV-dossier

Het aanvraag SWV-dossier gebruikt u wanneer u voor een leerling die extra begeleiding nodig heeft een ondersteuningsaanvraag wil doen bij een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het kan dan gaan om een TLV voor speciaal- of praktijkonderwijs of een aanwijzing LWOO. Het aanvraag SWV-dossier kan als bijlage worden toegevoegd aan de aanvraag.

Lees hier welke gegevens in het aanvraag SWV-dossier zitten