Om een ondersteuningsaanvraag bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs te doen heeft het SWV PaO leerlinggegevens nodig. Deze gegevens wisselt u uit met het aanvraag SWV-dossier.

Het aanvraag SWV-dossier bevat, net als het overstapdossier,  alle generieke informatie van het onderwijskundig rapport (OKR), zoals de administratieve gegevens, de zorggegevens, begeleidingsgegevens en informatie over leerresultaten van de leerling.  Scholen en softwareleveranciers maken over de specifieke invulling jaarlijks afspraken, die worden vastgelegd in de OSO-standaard. Het waarborgen van de privacy van de leerling in hierbij het uitgangspunt.

Verschil overstapdossier en aanvraag SWV-dossier

Het verschil tussen het aanvraag SWV-dossier en het overstapdossier is dat het aanvraag SWV-dossier geen persoonsgebonden nummer (PGN) bevat, het BSN of onderwijsnummer van de leerling is dus niet opgenomen. Het PGN nummer van de leerling mag namelijk in deze uitwisseling niet gebruikt worden.

Voorbeeld van een aanvraag SWV-dossier

De voorbeelden van de aanvraag-dossiers (PO-SWV dossier en VO-SWV dossier) helpen u om een beeld te krijgen van welke gegevens tussen school en samenwerkingsverband worden overgedragen.