Om een leerling goed te laten starten op een nieuwe school, heeft de nieuwe school relevante informatie over die leerling nodig. Deze gegevens wissel je uit met het OSO-overstapdossier.

Het overstapdossier bevat administratieve gegevens, de zorggegevens, begeleidingsgegevens en informatie over leerresultaten van de leerling. Scholen en softwareleveranciers maken over de specifieke invulling jaarlijks afspraken, die worden vastgelegd in de OSO standaard. Het waarborgen van de privacy van de leerling is hierbij uitgangspunt.

Overstapdossier: alleen generieke informatie

Het OSO-overstapdossier bevat alle generieke informatie van het onderwijskundig rapport (OKR).  In verschillende  regio’s worden aanvullende afspraken gemaakt over gegevens die nog niet in het overstapdossier kunnen worden opgenomen. Deze informatie kan je toevoegen als bijlage bij het dossier. Kennisnet heeft samen met diverse scholen zo’n bijlage ontwikkeld: Bijlagedocument Toelichting onderwijsbehoeften.

Voorbeeld van een overstapdossier

De voorbeelden van de overstapdossiers (PO-PO dossier; VO-VO dossier en PO-VO dossier) helpen je om een beeld te krijgen van welke gegevens tussen scholen worden overgedragen. Er is ook een schematisch overzicht van de gegevensset van OSO.

Toetsen

Ook de toetsresultaten staan in het overstapdossier. Elke toets heeft een unieke toetscode. In het Overzicht OSO toetsen zie je welke toetsresultaten via OSO verstuurd kunnen worden.

Als school mag je niet zomaar alle gegevens overdragen. Als specifieke informatie relevant is voor de begeleiding van de leerling op de volgende school, mag het meestal wel. Meer informatie vind je op de pagina over privacy en OSO.