OSO kunt u ook gebruiken bij de overdracht van leerlinggegevens (OKR) ten behoeve van ondersteuningsaanvragen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PaO). Denk daarbij aan aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring speciaal- of praktijkonderwijs (TLV (V)SO/PRO) of een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Hoe doe ik dat?

Wat moet uw bestuur doen?

Als bestuur moet u een nieuwe OSO-overeenkomst downloaden en ondertekenen. De overeenkomst stuurt u per e-mail, of in tweevoud per post naar Kennisnet. Daarnaast dient u akkoord te geven op de uitbreiding op deze overeenkomst. Dit doe u door digitaal akkoord te gaan in Mijn OSO voor de overdracht SWV. Hierna kan de school aan de slag.

Wat moet uw school doen?

Heeft uw bestuur een nieuwe OSO-overeenkomst verstuurd en akkoord gegeven op de uitbreiding? Dan kunt u in Mijn OSO een nieuw aanleverpunt aanmaken voor de uitwisseling SWV PaO. Dit aanleverpunt registreert u daarna in het betreffende systeem.

Aan de slag

Nu kunt u vanuit uw administratiesysteem het aanvraag SWV-dossier (OKR) overdragen naar het systeem dat u als school gebruikt voor het uitzetten van de ondersteuningsaanvragen bij het SWV PaO. Wilt u weten hoe de aanvraag werkt in uw administratiesysteem? Hoe u een dossier klaar moet zetten of kunt ophalen? Voor al deze vragen kunt u terecht bij de helpdesk van uw administratiesysteem.

Bekijk de contactgegevens van uw administratiesysteem

Welke gegevens draag ik over?

Het aanvraag SWV-dossier (OKR) bevat een standaard set aan leerlinggegevens die u overdraagt voor de aanvraag bij het SWV PaO. Op deze manier beschikt u over de juiste gegevens om de aanvraag in gang te zetten.

Lees welke gegevens in het aanvraag SWV-dossier van OSO zitten