OSO kunt u ook gebruiken bij de overdracht van leerlinggegevens (OKR) ten behoeve van ondersteuningsaanvragen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PaO). Denk daarbij aan aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring speciaal- of praktijkonderwijs (TLV (V)SO/PRO) of een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Hoe doe ik dat?

Wat moet uw bestuur doen?

Als bestuur moet u de vernieuwde OSO overeenkomst tekenen. Hierin is ook de OSO-SWV uitwisseling opgenomen. U neemt hiervoor contact op met Kennisnet support via support@kennisnet.nl. De tekenbevoegde van het bestuur ontvangt de overeenkomst via een digitaal ondertekenproces.

De beheerder van het OSR moet nog voor de betreffende school/scholen een mandaat afgeven in het OSR voor de systemen dat de school gebruikt voor de OSO-SWV uitwisseling.

Let op! Voor OSO-SWV moet zowel het LAS- als SWV-systeem worden gemandateerd.

Wat moet uw school doen?

Heeft uw bestuur digitaal getekend voor de OSO-overeenkomst en zijn er in het OSR mandaten afgegeven voor de OSO SWV uitwisseling? Dan moet u mogelijk nog het endpoint van het SWV-systeem activeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw systeem of neem contact op met hun helpdesk.

Aan de slag

Nu kunt u vanuit uw administratiesysteem het aanvraag SWV-dossier (OKR) overdragen naar het systeem dat u als school gebruikt voor het uitzetten van de ondersteuningsaanvragen bij het SWV PaO. Wilt u weten hoe de aanvraag werkt in uw administratiesysteem? Hoe u een dossier klaar moet zetten of kunt ophalen? Voor al deze vragen kunt u terecht bij de helpdesk van uw administratiesysteem.

Bekijk de contactgegevens van uw administratiesysteem

Welke gegevens draag ik over?

Het aanvraag SWV-dossier (OKR) bevat een standaard set aan leerlinggegevens die u overdraagt voor de aanvraag bij het SWV PaO. Op deze manier beschikt u over de juiste gegevens om de aanvraag in gang te zetten.

Lees welke gegevens in het aanvraag SWV-dossier van OSO zitten