Wanneer uw school is aangesloten op OSO, kunt u via OSO snel en veilig OSO-dossiers (OKR) uitwisselen met andere scholen of Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Waar moet u op letten als u met OSO gaat werken? Enkele belangrijke aandachtspunten en tips op een rij.

OSO in uw administratiesysteem

Uw school is nu technisch in staat om via OSO OSO-dossiers uit te wisselen. Wilt u weten hoe OSO werkt in uw administratiesysteem? Hoe u een OSO-dossier klaar moet zetten of kunt ophalen? Voor al deze vragen kunt u terecht bij de helpdesk van uw administratiesysteem. U kunt ook informeren bij het samenwerkingsverband of povo-overleg. Soms bieden zij een scholing of training aan over het gebruik van OSO.

Bekijk de contactgegevens van uw administratiesysteem

Leerlinggegevens bijhouden

Als u leerlinggegevens digitaal wilt overdragen, is het nauwkeurig bijhouden van de gegevens in het administratiesysteem essentieel. Het OSO-dossier (OKR) bevat een standaard set van leerlinggegevens. Op deze manier krijgt de nieuwe school of het samenwerkingsverband de beschikking over voldoende en actuele gegevens van de leerlingen.

Lees meer over de OSO-dossiers

Afspraken over de POVO-uitwisseling in de regio

OSO doet u niet alleen, maar in samenwerking met andere scholen in de regio. Om OSO efficiënt te kunnen gebruiken, moet u weten of- en welke afspraken er rondom de POVO-uitwisseling van leerlinggegevens zijn. Zo moet u bijvoorbeeld weten wanneer u de overstapdossiers moet klaarzetten en of er aanvullende gegevens nodig zijn.

Lees welke afspraken in de regio gemaakt moeten worden

OSO voor de uitwisseling Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

OSO kan ook gebruikt worden bij de overdracht van leerlinggegevens die relevant zijn voor ondersteuningsaanvragen bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV PaO).

Bekijk wat u moet doen om van deze uitwisseling gebruik te maken