Scholen maken op regionaal niveau afspraken om OSO optimaal te kunnen gebruiken. Afspraken over welke aanvullende gegevens verstuurd mogen worden. Of wanneer het overstapdossier klaar moet staan. Wat wordt er precies op regionaal niveau afgestemd?

Elke regio maakt eigen afspraken. Daarom is het belangrijk om als school contact op te nemen met het samenwerkingsverband of het povo-overleg. Zo weet u welke afspraken in uw regio zijn gemaakt over het gebruik van OSO.

Lees de bijlage ‘Aandachtspunten over het inrichten van OSO in de regio’

In grote lijnen moeten er in de regio afspraken zijn over:

Het versturen van aanvullende gegevens

In het overstapdossier van OSO zit een standaard set leerlinggegevens. Heeft de vervolgschool meer gegevens van leerlingen nodig voor een goede begeleiding? Op regionaal niveau kunnen scholen ervoor kiezen een addendum toe te voegen.

Lees welke gegevens in het overstapdossier van OSO zitten

Belangrijke data

Om de overdracht van leerlingdossiers efficiĆ«nt te laten verlopen, moeten er afspraken worden gemaakt over bepaalde data. Van de datum van inzage door ouders, tot de datum van het klaarzetten – en ophalen van dossiers.

Specifieke gegevens op het aanmeldformulier

De vo-school heeft bij het opvragen de naam, het BSN en de geboortedatum van de leerling nodig en het BRIN van de po-school. Het kan handig zijn om deze gegevens op het aanmeldformulier op te nemen.

Hulp bij overdracht overstapdossier

Medewerkers van scholen moeten weten waar ze terecht kunnen voor vragen rond de overdracht van de overstapdossier.

  • Het regionaal orgaan zorgt voor antwoorden op organisatorische vragen van de school.
  • De Servicedesk van OSO levert ondersteuning bij de aanmelding van de school bij OSO.
  • Met vragen over het dagelijkse gebruik van OSO, kunnen scholen bij de helpdesk van hun administratiesysteem terecht.