Deze website is onderdeel van de diensten van Stichting Kennisnet, hierna te noemen Kennisnet. In deze disclaimer kunt u lezen hoe wij omgaan met de content op Overstapserviceonderwijs.nl. Daarnaast leest u in de disclaimer of en hoe u gebruik mag maken van de op overstapserviceonderwijs.nl geplaatste content.

Op Overstapserviceonderwijs.nl publiceert Kennisnet, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.  Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van Overstapserviceonderwijs.nl de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kennisnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Auteursrecht

Teksten op de website mag u, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen of grafieken op Overstapserviceonderwijs.nl zijn beschermd door het auteursrecht van Stichting Kennisnet en/of haar licentiegevers.

U mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Kennisnet is niet verantwoordelijk voor content en reacties die door gebruikers en bezoekers op Overstapserviceonderwijs.nl worden geplaatst. Kennisnet modereert de door gebruikers geplaatste content en reactie niet.

Notice and take down

Kennisnet onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

Kennisnet zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Kennisnet behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien u klachten heeft over de inhoud van kennisnet.nl kunt u deze richten aan juridischezaken@kennisnet.nl. Kennisnet streeft ernaar binnen 10 werkdagen op uw klacht te reageren.

Aansprakelijkheid

Overstapserviceonderwijs.nl wordt door Kennisnet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via Overstapserviceonderwijs.nl kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Kennisnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van Overstapserviceonderwijs.nl of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kennisnet.

Responsible disclosure

Bij Kennisnet vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kunt u doen door de door u ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij Kennisnet te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te melden via security(at)kennisnet.nl. Om te voorkomen dat uw bevindingen in verkeerde handen vallen kunt u uw bevindingen versleutelen met onze PGP-key.
  • De door u ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
  • Uw bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

  • We reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.*
  • Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
  • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij u, indien u dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

* Let op: het feit dat Kennisnet geen aangifte tegen u zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar uw handelen gehouden kan worden dan wel dat u strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Cc/by/3.0 NL. Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet.

Wijzigingen

Kennisnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 14 oktober 2016