Is mijn school aangesloten op OSO?

Op de pagina ‘Overzicht scholen met OSO’ vindt u een overzicht van aangesloten scholen op zowel een interactieve kaart als in een Excel bestand. Om aan de slag te kunnen met OSO moet een school aangesloten zijn.

Zijn er kosten verbonden aan het aansluiten op OSO?

Nee, het aansluiten van de school op OSO is kosteloos.

Wat is kwalificeren?

Scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs die gebruik willen maken van de OSO doorlopen een traject om zich aan te sluiten. Dit noemen we kwalificeren. De stappen in dit traject worden beschreven op de pagina ‘Aansluiten op OSO’ en bestaan onder andere uit:

  • het tekenen van een overeenkomst tussen het schoolbestuur en OSO
  • het invullen van een vragenlijst
  • het registreren van het aanleverpunt in het leerlingadministratiesysteem (LAS)
  • het uitvoeren van een testuitwisseling

Daarnaast is er voor elk leerlingadministratiesysteem een stappenplan voor aansluiting beschikbaar op de Mijn OSO-pagina. Dit stappenplan kunt u vinden op Mijn OSO – tabblad ‘Documenten’ – ‘Stappenplan aansluiten’.

Wat is het verschil tussen een bestuurs- en schoolaccount?

Het bestuursaccount is een bovenschools account, waarmee het bestuur ook op de Mijn OSO-pagina van de scholen kan. Het bestuur kan via het bestuursaccount de overeenkomst downloaden.

Het schoolaccount is het account met het 4-cijferig BRIN-nummer van de school. Hiermee kan de school inloggen om zich aan te sluiten bij OSO.

Wat is een OSO overeenkomst?

Om OSO te mogen gebruiken, moet het bestuur van de school een overeenkomst sluiten met de Raden – zij bieden OSO aan. De overeenkomst stelt de voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van OSO. De overeenkomst voldoet aan het privacy Convenant Onderwijs en regelt dat het bestuur digitaal akkoord kan gaan met eventuele uitbreidingen op de dienstverlening OSO. Onderdeel van deze overeenkomst is de privacybijsluiter waarin een beschrijving wordt gegeven van de dienstverlening van OSO die het bestuur afneemt en welke categorieën Persoonsgegevens daarvoor worden verwerkt. De OSO overeenkomst wordt één keer voor alle scholen van het bestuur gesloten, ongeacht of alle scholen ook gaan werken met het overstapdossier.

Indien de scholen gebruik willen maken van OSO voor de ondersteuningsaanvragen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PaO), dient het bestuur naast het tekenen van de OSO overeenkomst, akkoord te gaan met de uitbreiding op de privacybijsluiter met de overdracht van het aanvraagdossier. Deze uitbreiding is te vinden op Mijn OSO > Overeenkomst.

Wat is een aanleverpunt?

Een aanleverpunt is een soort technische locatie die is gekoppeld aan de school. Het Traffic Center kan hieruit opmaken met welke school het communiceert. Het aanleverpunt ‘0’ wordt gegeven als het aanleverpunt hoort bij de (hoofd)vestiging (bijvoorbeeld vestiging 00XX00). Een ander aanleverpunt kan duiden op een nevenvestiging die onder dezelfde BRIN-nummer valt (bijvoorbeeld: vestiging 00XX02 krijgt een aanleverpunt ‘2’).

Moet ik voor OT of LDOS het gehele aansluitproces herhalen?

Nee. U moet alleen nog het aanleverpunt van Onderwijs Transparant (OT) of LDOS  registreren. Dit aanleverpunt staat klaar op de Mijn OSO-pagina onder het tabblad ‘Aanleverpunten’. Staat dit niet klaar, dan kunt u het aanleverpunt aanvragen op Mijn OSO – tabblad ‘Aanleverpunten’. Lukt dat niet? Neem dan contact op met onze servicedesk.

Moet elke school zich afzonderlijk aansluiten op OSO?

Ja, elke school dient een aantal stappen (het aansluittraject) te doorlopen om gebruik te kunnen maken van OSO. U kunt echter als bestuur kiezen om het traject voor alle scholen door een of meerdere bovenschoolse medewerkers te laten doorlopen. Na het afronden van het traject licht u de scholen in hoe zij OSO kunnen gebruiken.

Is er een handleiding voor OSO beschikbaar?

Ja. Er is per leerlingadministratiesysteem een stappenplan beschikbaar om de school aan te sluiten op OSO. Deze zijn te downloaden op de Mijn OSO-pagina onder het tabblad ‘Ondersteuning en contact’ – ‘Documenten’. Tot slot kunt u een uitgebreide OSO-handleiding opvragen bij het leerlingadministratiesysteem.

Hoe meld ik mij aan om mee te doen met OSO?

Om aan de slag te kunnen met OSO moet een school een aantal stappen zetten. Als eerste moet de school voor Mijn OSO een account aanmaken. De school of het bestuur ontvangt daarna per post een brief met inloggegevens. De gebruikersnaam is het BRIN-nummer van de school, of in het geval van een bestuur, een 5-cijferige bestuurscode. BRIN is de afkorting van basisregistratie instellingsnummer. Elke vestiging van een onderwijsinstelling in Nederland heeft een uniek BRIN-nummer.

Lees meer over het aansluiten op OSO

Wat is Mijn OSO?

Mijn OSO is een afgeschermde, online omgeving met de eigen gegevens van een bestuur en/of school. Hier staan onder meer een stappenplan om de school aan te sluiten, de aanleverpunten en de eigen mailwisselingen met de Servicedesk.

Wat is mijn gebruikersnaam voor Mijn OSO?

Wilt u inloggen als school? Dan is de gebruikersnaam het 4-cijferige BRIN-nummer.
Wilt u inloggen als bestuur? Dan is de gebruikersnaam het 5-cijferige bestuursnummer.

Ik mis het tabblad ‘Overeenkomst’ op Mijn OSO, hoe komt dit?

Dan bent u vermoedelijk ingelogd als school met het BRIN-nummer. Alleen het bestuur krijgt het tabblad ‘Overeenkomst’. Het bestuur moet hiervoor inloggen met het 5-cijferige bestuursnummer.

Ik heb een extra aanleverpunt van OSO nodig. Hoe maak ik dit aanleverpunt aan?

U kunt een extra aanleverpunt aanmaken op Mijn OSO onder het tabblad ‘Aanleverpunten’. Na goedkeuring door onze servicedesk komt, indien nodig, de bijbehorende aanleverpuntsleutel beschikbaar. Deze verschijnt als u achter het betreffende aanleverpunt klikt op de blauwe sleutel.

Hoe voeg ik een vestiging toe in Mijn OSO?

OSO werkt met 4-cijferige BRIN-nummers. Zijn er naast de hoofdvestiging nog meer vestigingen onder hetzelfde BRIN-nummer, dan kunt u deze vestigingen toevoegen. Ga hiervoor op de Mijn OSO-pagina van de school onder het tabblad ‘Mijn gegevens’  naar het kopje ‘Vestigingen’. Hier kunt u een nevenvestiging invoeren. Heeft u een extra aanleverpunt nodig voor deze vestiging? Vergeet dan niet om vervolgens bij het tabblad ‘Aanleverpunten’ een aanleverpunt aan te maken met het volgnummer van de vestiging. Voorbeeld: vestiging 00XX02 krijgt een aanleverpunt ‘2’.