Is mijn school aangesloten op OSO?

De school is aangesloten op OSO zodra u in uw (leerlingadministratie)systeem een zogenaamd endpoint heeft voor OSO. Dit kunt u zien als technisch afleveradres. In het OSR kunt u bij uw school onder ‘Routeringskenmerken bekijken’ zien of er een gevulde URL bij OSO staat.

Raadpleeg de handleiding van uw (leerlingadministratie)systeem of neem contact op met hun helpdesk voor de juiste inrichting.

Zijn er kosten verbonden aan het aansluiten op OSO?

Nee, het aansluiten van de school op OSO is kosteloos.

Wat is een OSO overeenkomst?

Om OSO te mogen gebruiken, moet het bestuur van de school een overeenkomst sluiten met Kennisnet. De overeenkomst stelt de voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van OSO. De overeenkomst voldoet aan het privacy Convenant Onderwijs en regelt dat het bestuur digitaal akkoord kan gaan met eventuele uitbreidingen op de dienstverlening OSO. Onderdeel van deze overeenkomst is de privacybijsluiter waarin een beschrijving wordt gegeven van de dienstverlening van OSO die het bestuur afneemt en welke categorieën Persoonsgegevens daarvoor worden verwerkt. De OSO overeenkomst wordt één keer voor alle scholen van het bestuur gesloten, ongeacht of alle scholen ook gaan werken met het overstapdossier.

Wat is een endpoint?

Om OSO te kunnen gebruiken moet er een zogenaamd endpoint zijn. Dit kunt u zien als technisch afleveradres voor de berichten bestemd voor uw school (de OSO-dossiers).

Moet elke school zich afzonderlijk aansluiten op OSO?

Ja, elke school dient een eigen endpoint te hebben in het (leerlingadministratie)systeem om gebruik te kunnen maken van OSO. Let er op dat elke school een eigen mandaat heeft staan voor OSO in het OSR.

Het mandaat wordt afgegeven op basis van het 4-cijferige BRIN van de school. Als de andere vestigingen hetzelfde LAS gebruiken, dan is één mandaat voldoende. Gebruikt de andere vestiging een ander LAS, voegt u voor dat LAS nog een mandaat toe.

Het mandaat kan de beheerder OSR voor elke school in het OSR toevoegen. Daarna kan het endpoint worden toegevoegd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw (leerlingadministratie)systeem of neem contact op met hun helpdesk voor de juiste inrichting.

Is er een handleiding voor OSO beschikbaar?

Ja. U kunt hiervoor de handleiding van uw (leerlingadministratie)systeem raadplegen. Deze is vaak te vinden in het klantportaal of neem contact op met de helpdesk van uw systeem.