Moeten ouders toestemming geven om een OSO dossier te versturen?

Nee, er is GEEN toestemming nodig voor de uitwisseling van het OKR bij een overdracht vanaf een basisschool. Net als bij het papieren OKR moet de basisschool voor de uitwisseling van het digitale overstapdossier ouders/verzorgers wel inzage geven in het dossier.

Ouders/verzorgers kunnen het OKR op de huidige school doornemen, waarna de school aangeeft dat er inzage is geweest. Wanneer de ouders/verzorgers het niet eens zijn met de inhoud van het dossier (akkoord nee) kan de school eventuele opmerkingen van de ouders/verzorgers aan het dossier toevoegen. Vervolgens kan de huidige school het dossier klaarzetten voor de nieuwe school. Zodra een leerling is aangemeld, kan de nieuwe school het overstapdossier opvragen bij de huidige school.

Voor de overdracht van het OKR vanaf een middelbare school is WEL toestemming nodig van de ouders/verzorgers (of van de leerling bij 16 jaar of ouder). In het overstapdossier moet worden aangevinkt dat de ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven.

Wat is inzage?
De basisschool heeft een informatieplicht richting de ouders, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat betekent dat de school uit zichzelf (actief) inzage geeft aan de ouders. De ouder moet het dossier ontvangen, of inzage krijgen op school. Ook moet de school ervoor zorgen dat de naleving van deze informatieplicht uit het leerlingdossier blijkt. Bij het klaarzetten van het overstapdossier voor OSO moet een vinkje worden gezet bij ‘inzage’ – een veld in het overstapdossier.